در سال های اخیر عکاسی بارداری بسیار محبوب و پر طرفدار شده است ، این نوع از عکاسی نیازمند داشتن مهارت کافی است. به دلیل شرایط خاصی که زنان باردار دارند