من نامزدیمو با شما واقعا فوق العاده برگزار کردم ممنونم اینقد با صبر و حوصله بودید عاشق عکسامم روزی هزاربار میبینمشون