آدرس:یزد -بلوار جمهوری-خیابان وکیل-جنب دفتر پیشخوان

شماره ی تماس:09133541680-09130731680

شماره ثابت:03535267720