مرسی از تیممتون، از ویدئو و عکسام خیلی راضیم هرجا بحث مراسمات میشه شما رو پیشنهاد میدم. فوق العاده اید.