خرسندیم که توانسته ایم در خدمت جناب آقای محسن جواهریان که یکی از مجرب ترین مجری های صدا و سیما هستند، باشیم.